Despre Limba Română în Republica Moldova

Fatal error: No such language „Moldovenească“! Did you mean: „Română“  ?

Încă fiind student pe băncile Facultății de Drept mi-am propus să ticluiesc un articol despre limba vorbită în Republica Moldova, dat fiind faptul că am abordat acest subiect și la anumite materii aflându-mă la studii în România.  Întrebarea fundamentală care ia naștere din această dialectică perpetuă din ultimii 30 de ani a unui popor ce se pretinde a fi independent și are dreptul la autodeterminare: „Totuși, de ce limba vorbită pe teritoriul acestui stat este limba română ?”. Care sunt premisele juridico-istorice a ipotezei că în Republica Moldova limba vorbită este anume cea română și ce argumente avem în susținerea acestui fapt.  De curând a fost celebrată sărbătoarea națională din data de 31 august, Ziua Limbii Române, iar noi suntem obligați de a onora limba de stat nu doar o singură zi, ci pe parcursul întregului an. Astfel, în acest sens, îmi propun să scot în evidență argumentele științifice pe care se întemeiază punctul meu de vedere și să casez miturile despre aşa-zisa „limbă moldovenească”.

Read more